Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd

Poraďte sa ihneď

Na poli jednoduchého a podvojného účtovníctva pôsobíme
už vyše 10 rokov. Využite naše služby aj vy.

Spracovanie a vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva a spracovanie miezd je našou primárnou činnosťou.

Postaráme sa o spracovanie podvojného účtovníctva i jednoduchého úctovníka pre menších podnikateľov, ale aj stredné, či väčšie firmy, fyzické, či prácnické osoby.

Podvojné účtovníctvo

Z oblasti podvojného účtovníka ponúkame:

 • spracovanie hlavnej knihy
 • spracovanie účtovného denníka
 • spracovanie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • spracovanie evidencie majetku
 • spracovanie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH a daňové priznanie
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • ďalšie

Jednoduché účtovníctvo

Z oblasti jednoduchého účtovníka ponúkame:

 • spracovanie pokladničnej knihy
 • zabezpečenie vedenia peňažného denníka
 • spracovanie účtovnej evidencie o DPH a vytvorenie mesačných a štvrťročných daňových priznaní
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • podklady pre zdravotnú a sociálnu poisťovňu
 • spracovanie daňových priznaní z príjmu fyzických osôb a cestnej dane
 • ďalšie

Spracovanie miezd

Z oblasti spracovania miezd ponúkame:

 • mesačné spracovanie miezd, elektronické zaslanie výstupov
 • zaslanie výplatných pások v mene zamestnávateľa pracovníkom
 • zaslanie pravidelných hlásení pre poisťovne
 • vypracovanie voliteľného programu, pripraveného podľa vašich požiadaviek
 • ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia
 • ďalšie