Daňové poradenstvo, príprava daňových priznaní, daňové služby

Poraďte sa ihneď

Hľadáte odborné služby z oblasti daňového poradenstva?

Firma PEVI Vám poskytne vysoko odbornú úroveň služieb daňového poradenstva,
do týchto služieb patrí:

  • dohľad a outsourcing daňových povinností klienta,
  • zastupovanie klienta voči daňovému úradu a oprávneným štátnym inštitúciám,
  • efektívne využitie možností optimalizácie daňových povinností klienta v rámci platnej legislatívy

Spracujeme vaše daňové priznania

Náplňou našej práce je čo najefektívnejšie spracovanie vašich daňových priznaní, do týchto služieb patrí:

  • vypočítanie a kontroly daňovej povinnosti
  • definovanie daňových pripočítateľných a odpočítateľných položiek od hospodárskeho výsledku
  • vypracovanie a podanie daňového priznania patričnému finančnému úradu
  • vypracovanie komplexnej správy o spracovaní daňového priznania

Zastúpime Vás pred daňovým úradom

Našich klientov zastupujeme pred daňovým úradom Slovenskej Republiky. Šetríme váš čas - komunikácia s daňovým úradom prebieha mimo vás. Za odbornosťou a profesionálnosťou stoja dlhodobé skúsenosti, našim cieľom je spokojnosť klienta a striktná odbornosť styku s daňovými úradmi.